Становище COVID-19 -24.03.2020г.

Официална позиция на „Ориент 99 БГ“ ООД
относно обявеното извънредно положение в страната ни и отражението му върху организираните от туроператора пътувания- актуализация 24.03.2020г.

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ и УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ на Ориент 99,
Във връзка с приетите от Народното събрание извънредни мерки с цел ограничаване на COVID-19 в страната и изпълнение на заповедта на министър Ананиев за забрана посещението на търговски обекти, Ви информираме че офисите ни няма да обслужват туристи на място от 16.03.20 до отмяна на извънредното положение.
В период от 19.03 ще сме на Ваше разположение единствено и само на e-mail адрес office@orient99.com, като всички постъпили съобщения ще бъдат обработвани възможно най-бързо и последователно ще получавате отговори спрямо постъпването им. Офисите ни ще работят само дистанционно и поради тази причина нямаме възможност да отговаряме на Вашите телефонни обаждания.
Становище Covid 19
"Ориент 99 БГ" ООД временно преустановява всички организирани изходящи туристически пътувания за срока на действие на Заповед № Т –РД-16-76/17.03.2020г. на Министъра на Туризма на Република България и спира изпълнението на задълженията по всички договори с потребителите за срока на забраната до 13.04.2020г.
Във връзка със запитвания и претенции до Ориент 99 БГ от страна на Потребителите Ви предоставяме нашата позиция:
Докато е в сила извънредното положение "Ориент 99БГ" ООД не прекратява договорите за туристически пакети, а само спира изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения по тях, с цел да предостави възможност за защита на интересите както на потребителя така и на своите, следствие на което "Ориент 99 БГ" ООД не дължи връщането на заплатените авансови или пълни плащания по спрените договори.
Ако предложените периоди за почивка не устройват потребителя, той може да избере друг период по-стандартни цени които са в сайта на Ориент 99 и доплати разликата в цената.Уважаеми Потребители,
Моля да имате в предвид, че Ориент 99 в качеството си на Туроператор е длъжен да плати в пълен размер всички резервации направените от Вас по-ранни записвания към партньорите си в съответната държава в съответния ранен срок за да бъдат валидни те на преференциалната цена на която сте се записали. Всички цени за ранни записвания са валидни при плащане към хотелите от 50 до 100%, които Туроператора е вече заплатил също за да подсигури достъпна цена за всичките си потребители. Всичко това е видно от банковите сметки на дружеството и за това е недопустимо да се твърди, че Туроператора се е облагодетелствал неправомерно. Всякакви подобни твърдения са лесно доказуеми и наказуеми.

Надяваме се на разбиране за сложността на възникналата ситуация, на разумна преценка и вземане на неемоционални решения при така предложените от Туроператора възможности!
Официалната позиция на „Ориент 99 БГ" ООД може да бъде променена, при възникване на нови обстоятелства, разпоредби и заповеди на министерства и други държавни органи, следствие динамичността и непредвидимостта на обстановката.