КОНТАКТИ

www.orient99.com

гр. София 1000, България

ул. "Гладстон" №32, ет 1, офис 1
тел. : 00359 2 987 01 07
тел. : 0700 144 34
моб. тел. 0884 171 144 ( в работно време 10:00 - 18:30ч. само за туристически агенции!!!)
моб. тел. 0884 650 407 ( в работно време 10:00 - 18:30ч.само за крайни клиенти!!!)
факс : 00359 2 989 49 30
e-mail: office@orient99.com

гр. Пловдив 4000, България

ул. "Княз Ал. Батенберг" №39 A ет. 1, офис 3
тел.: 00359 32 622 174
тел.: 00359 32 660 818
факс: 00359 32 622 174
тел. : 0700 144 34
e-mail: plovdiv@orient99.com

гр. Стара Загора 6000, България

ул. "Сава Силов" №49
тел. : 00359 42 92 53 92
тел. : 0700 144 34

e-mail: stzagora@orient99.com

гр. Велинград 4600, България

ул. "Пионерска" №35
моб.тел: +359 88 8700082
тел.: 0700 144 34
e-mail:velingrad@orient99.com